ANUNT PUBLIC CONCURS POSTURI VACANTE

În baza dispozițiilor  Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, vă facem cunoscut că se organizează concurs de recrutare în vederea ocupării postului vacant de referent superior în cadrul Compartimentului laborator analize, primiri probe, umiditate, puritate, germinație și stare fitosanitară, respectiv a celui de consilier asistent din cadrul Compartimentului control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare  din Statul de functii al ITCSMS TIMIȘ.

Concursul se va desfășura la sediul ITCSMS Timiș, după cum urmează:

-în data de 05.07.2021 – proba scrisă, ora 10                     

Dosarele de concurs se depun de către candidați la sediul ITCSMS Timiș, str. V.V. Delamarina nr.3, Timisoara, in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului la compartimentul resurse umane al institutiei, respectiv intre 3 iunie si 22 iunie.

Informații suplimentare se pot obține la tel: 0356449774, sau la adresa de mail: itcsms.tm@madr.ro.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Atașam  bibliografia obligatorie și condițiile de înscriere și participare la concurs.

Sunt atașate de asemenea  fișele de post.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ CONCURS            

Pentru postul de referent

1. Constituția României, republicată

2. Titlul I si II ale părtii a VI-a din  O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse  și de tratament între femei și bărbați republicată, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea 266/2002 republicată privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor,  precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole

6. Ordinul M.A.P.D.R.  nr.769/2009  pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici și eliberare a autorizației pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor;

7.  Ordinul M.A.D.R.  nr.57/2011 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici  și eliberare a autorizației pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor

8. Ordinul MADR 149/2010. - Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale  privind comercializarea semințelor de cereale

9. Ordinul MADR 150/2010. - Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind comercializarea semințelor de plante  oleaginoase și pentru fibre. 

10. Ordinul MADR 155/2010.   - Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale  privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere

11.Ordinul MADR 59/2011 - Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea procedurilor privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante oleaginoase și pentru fibre și plante furajere in Romania

12.Ordin  MAPDR nr. 450/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor sub supraveghere oficială;

13. SR 1633/2003  Eșantionarea loturilor de semințe

14. SR 1634/1999  Semințe pentru însămânțare. Determinarea germinației

 

Pentru postul de consilier asistent

1. Constituția României, republicată

2. Titlul I si II ale părții a VI-a din  O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse  și de tratament între femei și bărbați republicată, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea 266/2002 republicată privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor,  precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole

6. Ordinul M.A.P.D.R.  nr.769/2009  pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici și eliberare a autorizației pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor;

7.  Ordinul M.A.D.R.  nr.57/2011 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici și eliberare a autorizației pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor

8. Ordinul MADR 149/2010. - Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale  privind comercializarea semințelor de cereale

9. Ordinul MADR 150/2010. - Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind comercializarea semințelor de plante  oleaginoase și pentru fibre. 

10. Ordinul MADR 155/2010.   - Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale  privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere

11. Ordinul MADR 59/2011 - Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea procedurilor privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante oleaginoase și pentru fibre și plante furajere in Romania

12. Ordin MADR nr.34/2011  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul si exportul semințelor și materialului săditor;

13. Ordinul MAPAM nr. 564/2003 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul și/sau certificarea calitații semințelor și a materialului săditor din unele specii de plante produse și comercializate pe teritoriul Romaniei;

14. Ordin MAPDR nr. 451/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva eşantioane de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială;

15.  Ordin MAPDR nr. 449/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru efectuarea inspecţiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială;

16.  Ordin  MAPDR nr. 450/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor sub supraveghere oficială;

17. SR 1633/2003  Eșantionarea loturilor de semințe

18. Ordinul 1268/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, prelucrarea , controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire al plantelor ornamentale

19.Ordinul 7/2020 pentru modificarea Ordinului 772/2016 privind cerințele referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer, destinat producției de fructe;

20. Ordinul 1267/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul ,certificarea calitatii și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței de vie

 

Tematica generală pentru ambele posturi

1.Reglementări privind funcţia publica şi funcţionarii publici

2 Reglementări privind respectarea demnitătii umane, protectia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului

3.Reglementari privind prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare

 

Tematica specifică pentru postul de referent superior

Procedura de eșantionare a loturilor de semințe; Reguli și norme tehnice privind testarea semințelor destinate însămânțării; Controlul semințelor și materialului săditor supus importului , respectiv exportului; Proceduri tehnice privind evaluarea germenilor de semințe;

Tematica specifică pentru postul de consilier asistent

Norme și reguli pentru inspecția în câmp a loturilor semincere; Procedura privind eșantionarea loturilor de semințe; Controlul semințelor și materialului săditor supus importului , respectiv exportului; Procedura de autorizare a operatorilor economici în vederea obținerii autorizației de producere/prelucrare/ comercializare a semințelor; Etichetarea materialului de plantare

Condiții participare la concurs

Opis documente dosar concurs.pdf

 

Fisa postului referent

 

Fisa postului consilier

Selectie dosare concurs.pdf

 


Rezultatul probei scrise.pdf.

Rezultat final al concursului.pdf

 

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS TIMIȘ