Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Timiș (ITCSMS Timiș), functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MADR, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor organizată  în cadrul Direcţiei Inspectii de Stat. 
      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Timiș este stabilită prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
       Conducerea instituţiei se asigură de către Inspectorul sef asimilit in condițiile legii cu functia de director executiv,  care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .

Structura de organizare a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor - Timis cuprinde urmatoarele compartimente cu domenii de activitate specifice:

  • Compartiment control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare
  • Compartiment laborator analize, primire probe, umiditate, puritate, germinație, stare sanitară
  • Compartiment financiar contabil, resurse umane, administrativ și relatii publice  

 

 

 

 

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS TIMIȘ